Freitag, 2. Dezember 2011

陳雲 : 捱一排啦,5年內必有暴動

陳雲 : 捱一排啦,5年內必有暴動

QUOTE:

不過,他對於政府與議會早已不抱期望,書中雖有本土視野的公共政策倡議,要實行都應該是民間「 香港自治運動 」成功後的事。「 我預計了這本書不會有即時明顯的政治效果。 」

目的是提供一種歷史和戰略視野,令香港人認識自己所處的關鍵位置,重拾爭取自治的信心。

「 現在的政府不理社會公平,不尊重法律,任由領匯與財團擠壓低下層的生存空間,議會內反對聲音都被收買或孤立,這樣下去,大家不會再期望它會改變,全都好沉默地看着它作惡,只要等一次大衰退,就會谷爆。捱一排啦,五六年內,香港必有暴動。 」

近來政府與建制派愈是倒行逆施,陳雲愈是高興都來不及,面書上單單打打,食住花生等睇戲。

source :
林茵:陳雲拋出香港自治城邦論
http://commentshk.blogspot.com/2011/11/blog-post_27.html

--

不出十年 應該會有批判陳雲道長 呢本書觀念太保守既人出現 . . .

唔好期待強勢領袖帶頭,公民社會人人有責. . .  

宜家香港既不幸係共孽 . . .


Keine Kommentare: