Montag, 7. Februar 2011

(香港國歌 !) 香港舊廣告 - 蚌的啟示 1986 ( 關正傑、區瑞強、盧冠廷)

(香港國歌 !) 香港舊廣告 - 蚌的啟示 1986 (關正傑、區瑞強、盧冠廷)
http://www.youtube.com/watch?v=3BJe2qpNvn4&feature=related

而家公民教育委員會播埋啲心繫家國宣傳片,返屋企啦!

港英才是真香港

現在,我只想香港獨立

真係唔好怪~ 我唔知道嗰個中國帶比我咩嘢? 我嘅成長, 係英屬香港.

所以, 我有的意識, 只是英國和香港. 我的家在香港. 中國? 我唔覺同我有咩關係 . . .

BNO 所以雖然我們的英國國籍身份不能在英國本土居留,但英國政府真的­為香港做了那麼多好事,我也一樣樂意保留這個國籍身份,但也期望­有一天英國政府最終也恢復我們的完整國籍資格

(即可以有居英居歐­權利的,但不是急於到英國歐洲居住,因為既然英國政府是給了我們­英國國籍身份,也應在這個國籍上給予我們香港人的尊嚴,而不是在­這方面歧視我們香港人,

因現在感覺英國政府忘本,我們香港的成功­是我們中國人主體的香港人的努力。)

香港國歌 !


Keine Kommentare: