Sonntag, 18. September 2011

報紙講曾 sir 金句唔睇高登 FAIL 左

報紙講曾 sir 金句唔睇高登 FAIL 左
曾Sir金句

‧「你攞啲「四氯化碳 」…… 就無晒啲味喇!」

‧「你用少少哥士的,溝水,一抹就搞掂喇 ……」

‧「哥士的可以响邊度搵到?你去化工原料行就買到。」

‧「用萬能膠嘅時候,記得等佢乾晒先至黐埋佢!」

‧「電器唔郁首先就要睇下有冇插電!」

‧「有個方法好好用,你即管試吓!」

‧「你去啲五金舖或 者雜貨舖買一樽火水,用乾淨布濕啲火水包住個頭,唔好太濕喎,如果太濕會好難受,包住大約兩個鐘頭,佢( 火水)會消滅個啲頭蝨和卵。」

‧「呢個實驗最重要係乜?記性!要將每一步都記低,唔係就會好危險。」

(電影《逃學威龍 》對白)


Kommentare:

Anonym hat gesagt…

香港藏毒,冠絕中國?

Anonym hat gesagt…

琴台客聚:粵語文學兩大將

Anonym hat gesagt…

粵語書寫的兩途〉(上) 陳雲

粵語書寫有雅俗兩途,兩者都有時代錯置的誤解,要辨別清楚。

所謂雅,是粵語的音韻、語彙、語法和套語都有雅言痕跡。

粵語音韻來自秦漢,語彙上溯先秦,大者來自唐宋,例如唐朝語彙,今日在北方話變成倒裝詞,語言仍是日用詞,

如人客(客人)、擠擁(擁擠)、緊要(要緊)、心甘(甘心)、配搭(搭配)、韆鞦(鞦韆)、蹺蹊(蹊蹺)、油漆(漆油)、士兵(兵士)、弟兄(兄弟)、銜頭(頭銜)、取錄(錄取)等。