Montag, 25. April 2011

播報睪丸新聞 女主播狂 NG笑場

播報睪丸新聞 女主播狂 NG笑場
http://www.youtube.com/watch?v=y6X3FnpCJfI

重九日登北極閣 ,讀 元遺山詞至「 故國江山如畫 ,醉來忘卻興亡 」,悲不絕于心,亦作一首:

城樓百尺倚空蒼,雁背正低翔。

滿地蕭蕭落葉,黃花留住斜陽。

欄杆拍徧,心頭塊壘,眼底風光。

為問青山綠水,能禁幾度興亡。


孟波--野上 冴子, 鳥鴉, 城市獵人

Get Wild(シティーハンター)TM NETWORK(TMN) 桃井はるこ・アイドルマスター
http://www.youtube.com/watch?v=Z9k5wM1ydm0&feature=related


青山綠水,幾度興亡 - 重讀汪精衛《雙照樓詩詞藁》及胡蘭成佚文
http://sites.google.com/site/lhsueh/qing-shan-lue-shui-ji-du-xing-wang---zhong-du-wang-jing-wei-shuang-zhao-lou-shi-ci-gao-ji-hu-lan-cheng-yi-wen
Keine Kommentare: