Montag, 29. August 2016

六朝文絜 27. 為陳六宮謝表:江總

六朝文絜 27. 為陳六宮謝表:江總

《卷五 為陳六宮謝表》 作者:江總


   鶴籥晨啟,雀釵曉映。恭承盛典,肅荷徽章。步動雲袿,香飄霧縠。愧纏豔 粉,無情拂鏡;愁縈巧黛,息意臨窗。


妾聞漢水贈珠,人間絕世;洛川拾翠,仙 處無雙。或有風流行雨,窈窕初日,聲高一笑,價起兩環。


乃可桂殿迎春,蘭房 侍寵。借班姬之扇,未掩驚羞;假蔡琰之文,甯披悚戴。

- -

六朝文絜 28. 與趙王倫薦戴淵疏:陸機

《卷五 與趙王倫薦戴淵疏》  作者:陸機


   蓋聞繁弱登禦,然後高墉之功顯;孤竹在肆,然後降神之曲成。是以高世之 主,必假遠邇之器;蘊匱之才,思托大音之和。


伏見處士廣陵戴若思,年三十, 清沖履道,德量允塞。思理足以研幽,才鑒足以辨物。安窮樂志,無風塵之慕; 砥節立行,有井渫之潔。


誠東南之遺寶,宰朝之奇璞也。若得托跡康衢,則能結 軌驥騄;曜質廊廟,必能垂光璵璠矣。惟明公垂神采察,不使忠允之言,以人而廢。

source :六朝文絜
http://www.saohua.com/shuku/gudian/liuchaowenxie/4.html


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/4/1.htm


六朝文絜
http://www.daizhige.org/集藏/文总集/


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/


    1-全上古三代秦漢三國六朝文-清-嚴可均
    2-全唐文-清-董誥
    3-全遼文--陳述
    4-六朝文絜-清-許梿
    5-古文觀止-清-吳楚材

   6-古文辭類纂-清-姚鼐
    7-唐代墓誌彙編續集--
    8-唐宋文醇-清-愛新覺羅弘曆
    9-唐文拾遺續拾-清-陸心源
    10-唐文續拾-清-陸心源

    11-序跋集萃--
    12-文章辨體匯選-明-賀複徴
    13-文選-南朝梁-蕭統
    14-文選昭明文選-南朝梁-蕭統
    15-文選注-唐-李善

    16-文選詳注-南朝梁-蕭統
    17-新安文獻志-明-程敏政
    18-明文衡-明-程敏政
    19-明文霱-明-劉士鏻
    20-晚明二十家小品--施蟄存

    21-晚清文選--鄭振鐸
    22-漢魏南北朝墓誌彙編--
    23-清文精選--劉文武
    24-皇明文征-明-何喬遠
    25-經義模範-明-佚名

    26-續碑傳選集--
    27-遼文萃-清-王仁俊
    28-香豔叢書-清-張廷華
    29-駢體文鈔-清-李兆洛


復莊駢儷文榷(清)姚燮撰

駢雅訓籑(明)朱謀● 撰

理瀹駢文(清)吳師機撰
棕亭駢體文鈔(清)金兆燕撰

有正味齋駢體文(清)吳錫麒撰

師伏堂駢文二種(清)皮錫瑞撰
駢體文鈔(清)李兆洛輯


崇雅堂駢體文鈔 (清)胡敬撰
國朝常州駢體文錄 屠寄輯

國朝駢體正宗 (清)曾燠輯
國朝駢體正宗續編(清)張鳴珂輯

御定駢字類編(清)聖祖仁皇帝

御定駢字類編(清)吳士玉,(清)沈宗敬
駢儷文(清)孔廣森撰

駢字分箋(清)程際盛撰

展碧山房駢體文選
張文襄公駢文(清)張之洞撰

佩弦齋文存佩弦齋駢文存佩弦齋詩存(清)朱一新撰


駢文類苑「皇朝」(清)姚燮、張壽榮
邃懷堂駢文牋註 袁翼、朱舲


文莫室駢文(清)王樹枬
越縵堂駢體文(清)李慈銘、曽之撰

酌雅堂駢體文集 徐壽基

六官駢萃 張蔚春

訓蒙駢句
六朝麗指 -孫徳謙


Keine Kommentare: