Donnerstag, 8. Mai 2014

[解除封印] 牛虻: 振興香港文學:解除書面語封印!

[解除封印] 牛虻: 振興香港文學:解除書面語封印!


強調北話嘅正統,造成咗新一代文學嘅書寫混亂。廣東話嘅節奏、語法、用詞,都同北話差別甚大。而香港人嘅思考語言係廣東話。結果就將廣東話同北話混雜,再加上鼓吹實驗文學造成本身已經錯亂嘅結構,寫出黎簡直狗屁不通,混亂之至。


或習慣用普通話構思,就算點寫得好,都及唔上台灣、大陸寫得通順。用第二語言寫作同人地第一語言比,就造成香港文學不及人嘅現象。香港文學要復興,唔在乎有冇幾多個文學館,或者政府畀幾多資助。要創造風氣,必須面向大眾,一個「敢」字。


我同文友提起廣東話文學創作,佢地都好驚訝,好似廣東話寫文係一項禁忌。語言係思想嘅載體,用自己思想嘅語言創作,點解會有罪?文章要寫得好,最緊要係「真實咁面對自己」。香港文學一直俾「書面語」封印我地嘅本性。


五四運動提倡我手寫我口,其時政權喺北方,所以落到廣東都係「我手寫北話」。點解我地唔夠膽用母語書寫呢?我哋需要一場粵語新文化運動,就要敢於由高語境入手,由文學創作開始,我手真正寫我口!source ;

[解除封印] 牛虻 : 振興香港文學:解除書面語封印!
http://www.vjmedia.com.hk/articles/2014/04/30/70894

Keine Kommentare: