Montag, 19. September 2016

六朝文絜 33. 謝東宮賚內人春衣啟:庾肩吾

六朝文絜 33. 謝東宮賚內人春衣啟:庾肩吾

六朝文絜

《卷六 謝東宮賚內人春衣啟》 作者:庾肩吾

   階邊細草,猶推綟葉之光;戶前桃樹,翻訝藍花之色。遂得裾飛合燕,領鬥分鸞。試顧采薪,皆成留客。

- -

六朝文絜 34. 謝明皇帝賜絲布等啟 :庾信

《卷六 謝明皇帝賜絲布等啟》作者:庾信


   臣某啟:奉敕垂賜雜色絲布綿絹等三十段、銀錢二百文。


  某比年以來,殊有缺乏。白社之內,拂草看冰;靈台之中,吹塵視甑。懟妻狠妾,既嗟且憎;瘠子羸孫,虛恭實怨。


王人忽降,大賚先臨。天帝錫年,無逾此樂;仙童贈藥,未均斯喜。


  張袖而舞,元鶴欲來;撫節而歌,行雲幾斷。所為舟楫無岸,海若為之反風; 薺麥將枯,山靈為之出雨。


況複全抽素繭,雲版疑傾;並落青鳧,銀山或動。是知青牛道士,更延將盡之命;白鹿真人,能生已枯之骨。


  雖複拔山超海,負德未勝;垂露懸針,書恩不盡。蓬萊謝恩之雀,白玉四環; 漢水報德之蛇,明蛛一寸。某之觀此,寧無愧心!直以物受其生,於天不謝。謹啟。

source :


六朝文絜
http://www.saohua.com/shuku/gudian/liuchaowenxie/4.html


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/4/1.htm


六朝文絜
http://www.daizhige.org/集藏/文总集/


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/


文選(南朝梁)蕭統 (唐)李善注
http://www.guoxue123.com/jijijibu/0201/00zmwx/index.htm


    1-全上古三代秦漢三國六朝文-清-嚴可均
    2-全唐文-清-董誥
    3-全遼文--陳述
    4-六朝文絜-清-許梿
    5-古文觀止-清-吳楚材

   6-古文辭類纂-清-姚鼐
    7-唐代墓誌彙編續集--
    8-唐宋文醇-清-愛新覺羅弘曆
    9-唐文拾遺續拾-清-陸心源
    10-唐文續拾-清-陸心源

    11-序跋集萃--
    12-文章辨體匯選-明-賀複徴
    13-文選-南朝梁-蕭統
    14-文選昭明文選-南朝梁-蕭統
    15-文選注-唐-李善

    16-文選詳注-南朝梁-蕭統
    17-新安文獻志-明-程敏政
    18-明文衡-明-程敏政
    19-明文霱-明-劉士鏻
    20-晚明二十家小品--施蟄存

    21-晚清文選--鄭振鐸
    22-漢魏南北朝墓誌彙編--
    23-清文精選--劉文武
    24-皇明文征-明-何喬遠
    25-經義模範-明-佚名

    26-續碑傳選集--
    27-遼文萃-清-王仁俊
    28-香豔叢書-清-張廷華
    29-駢體文鈔-清-李兆洛


復莊駢儷文榷(清)姚燮撰

駢雅訓籑(明)朱謀● 撰

理瀹駢文(清)吳師機撰
棕亭駢體文鈔(清)金兆燕撰

有正味齋駢體文(清)吳錫麒撰

師伏堂駢文二種(清)皮錫瑞撰
駢體文鈔(清)李兆洛輯


崇雅堂駢體文鈔 (清)胡敬撰
國朝常州駢體文錄 屠寄輯

國朝駢體正宗 (清)曾燠輯
國朝駢體正宗續編(清)張鳴珂輯

御定駢字類編(清)聖祖仁皇帝

御定駢字類編(清)吳士玉,(清)沈宗敬
駢儷文(清)孔廣森撰

駢字分箋(清)程際盛撰

展碧山房駢體文選
張文襄公駢文(清)張之洞撰

佩弦齋文存佩弦齋駢文存佩弦齋詩存(清)朱一新撰


駢文類苑「皇朝」(清)姚燮、張壽榮
邃懷堂駢文牋註 袁翼、朱舲


文莫室駢文(清)王樹枬
越縵堂駢體文(清)李慈銘、曽之撰

酌雅堂駢體文集 徐壽基

六官駢萃 張蔚春

訓蒙駢句
六朝麗指 -孫徳謙


Keine Kommentare: