Donnerstag, 5. April 2012

秋水軒尺牘 (6) 復朱鶴汀( 慰問腹疾並告知家鄉水災 )-- 上海世界書局 宋晶如注釋版

秋水軒尺牘 (6) 復朱鶴汀( 慰問腹疾並告知家鄉水災 )-- 上海世界書局 宋晶如注釋版

手書遙賁,知足下適患河魚之疾,造化小兒,何不仁乃爾!近日定占勿藥矣。

弟貧也非病。客自家鄉來者,道波臣爲虐,年穀不登。旅人無以自存,又重以內顧憂,如何如何!

足下作歸省計否?新涼入序,寄語加餐。

--
Reference:

《秋水軒尺牘》 許葭村 著,宋晶如 釋。 香港, 廣智書局, 1960
《雪鴻軒尺牘》 龔未齋 著,宋晶如 釋。香港, 廣智書局, 1965
《小倉山房尺牘》 袁枚著 , 江蔭香 註釋。香港 : 藝美圖書有限公司, 1966Keine Kommentare: