Montag, 2. April 2012

秋水軒尺牘 (4) : 賀梅嶺傭壽(憶去年祝壽景況)-- 上海世界書局宋晶如注釋版

秋水軒尺牘 (4) : 賀梅嶺傭壽(憶去年祝壽景況)-- 上海世界書局宋晶如注釋版

小春十日,爲足下懸弧令旦。回憶去年,歌徴《 金縷 》,酒泛紅螺,諸同人濟濟盈盈,如集蓬壺仙侶。今以關山遠隔,未克趨陪,惟有遙頌九如,臨風拜手耳。

--

Reference:

《秋水軒尺牘》 許葭村 著,宋晶如 釋 香港, 廣智書局, 1960.
《雪鴻軒尺牘》 龔未齋 著,宋晶如 釋 香港, 廣智書局, 1965.
《小倉山房尺牘》 袁枚著 , 江蔭香 註釋. 香港 : 藝美圖書有限公司, 1966 .Keine Kommentare: